دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه ایران ترانه برای شما 💕 دانلود اهنگ ناله عشق است و آتش میزند با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | NALH ASHGH AST V ATSH MYZND With Text And 2 Quality 320 And 128 On ir-song2.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎸💕

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎸💕

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎸💕

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎸💕

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎸💕

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎸💕

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎸💕

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎸💕

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎸💕

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎸💕

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎸💕

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎸💕

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎸💕

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎸💕

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎸💕

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎸💕

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎸💕

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎸💕

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎸💕

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎸💕

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎸💕

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

🎸💕

🎸💕

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎸💕

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎸💕

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎸💕

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎸💕

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎸💕

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎸💕

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎸💕

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎸💕

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎸💕

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎸💕

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎸💕

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎸💕

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎸💕

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎸💕

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎸💕

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎸💕

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎸💕

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎸💕

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎸💕

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎸💕

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎸💕

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎸💕

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎸💕

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎸💕

ناله عشق است و آتش میزند

🎸💕

🎸💕

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند